Tôi là người bán Tôi là người mua

Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Vieclamtot.com

Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamtot.com (“Sàn giao dịch TMĐT” hoặc “Vieclamtot.com” hoặc “Việc Làm Tốt”) thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Chợ Tốt (“Công ty”) một Công ty thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

1. Mục đích:

 • Vieclamtot.com là sàn giao dịch thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, tìm việc làm trực tuyến cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông qua tài khoản đăng tin.
 • Vieclamtot.com được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin về việc làm hoặc có nhu cầu tìm việc trực tuyến.
 • Sứ mệnh mà Vieclamtot.com hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa người tìm việc với thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2. Nguyên tắc:

 • Sàn giao dịch điện tử Vieclamtot.com do Công ty TNHH Chợ Tốt thực hiện hoạt động và vận hành. Người dùng trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Vieclamtot.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Vieclamtot.com và các bên liên quan cung cấp.
 • Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với người dùng của Vieclamtot.com. Mọi người tham gia giao dịch trên Vieclamtot.com có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.
 • Các điều khoản và điều kiện trong Quy chế này sẽ áp dụng cho hoạt động sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp trên trang web Vieclamtot.com và tất cả các trang web phụ hoặc nền tảng khác (sau đây gọi chung là “Nền tảng”).
 • Bằng cách đăng ký thành viên hoặc sử dụng Nền tảng do Công ty cung cấp, người dùng được xem là đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong Quy chế này, cũng như các điều khoản và điều kiện được ám chỉ và/hoặc bao hàm.
 • Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người dùng khi tham gia Vieclamtot.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế hoạt động của Sàn GDTMĐT Vieclamtot.com.

I. Quy định chung

 1. Tên miền: Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt do Công ty TNHH Chợ Tốt phát triển có tên miền giao dịch là: www.Vieclamtot.com
 2. Nhà tuyển dụng là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Vieclamtot.com bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.
 3. Người tìm việc là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được đăng trên Vieclamtot.com. 
 4. Người dùng bao gồm cả Nhà tuyển dụng và Người tìm việc. 
 5. Người dùng tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Vieclamtot.com là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên Vieclamtot.com.
  Người dùng phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Vieclamtot.com (“Ban quản lý”) chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT Vieclamtot.com.
 6.  Khi đăng ký tài khoản,  người dùng được xem là Thành viên của Vieclamtot.com (“Thành viên”), Người dùng hiểu rằng:
  + Người dùng có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
  + Người dùng có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.
 7. Công ty có thể sửa đổi Quy chế tùy từng thời điểm vì các lý do liên quan đến luật pháp hay quy định, hoặc để đảm bảo Nền tảng hoạt động đúng cách và suôn sẻ.
  Nếu Người dùng tiếp tục sử dụng Nền tảng và/hoặc các dịch vụ Công ty cung cấp trên Nền tảng (‘Các dịch vụ’) sau ngày các sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, Người dùng sẽ được cho là đã đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế sửa đổi. Trong trường hợp Người dùng không đồng ý với các sửa đổi, Người dùng không được tiếp tục sử dụng Sàn Giao dịch TMĐT và/hoặc Các dịch vụ.
 8. Việc làm được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Vieclamtot.com
  Việc làm được đăng tin phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo, cấm tuyển dụng theo quy định của pháp luật.
 9. Hoạt động đăng tin, quảng cáo việc làm qua Vieclamtot.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tìm việc.
 10. Cookies:
  Nền tảng của Công ty có thể sử dụng cookies để Người dùng không phải nhập thông tin đăng nhập của mình mỗi lần vào Sàn giao dịch TMĐT Vieclamtot.com.
  Người dùng phải kích hoạt cookies trên máy của mình để tất cả các chức năng của trang web này hoạt động chính xác. Xin vui lòng tham khảo mục Trợ giúp của trình duyệt của Người dùng để biết thêm thông tin về việc kích hoạt cookies.
  Cookies là một tập dữ liệu nhỏ được lưu vào ổ cứng của máy khi người dùng vào một số trang Web nhất định. Các tập cookies có chứa một số thông tin nhất định, ví dụ như một số ID người dùng ngẫu nhiên mà trang web gán cho một khách viếng thăm để theo dõi các trang truy cập.
  Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookies không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác.
  Các tập cookies cho phép người dùng sử dụng các chương trình tương tác phức tạp hơn. Tự bản thân các tập cookies không thể được sử dụng để tìm ra danh tính của bất kỳ người dùng nào. Chỉ có những thông tin tự nguyện cung cấp được lưu lại, nhưng các thông tin này không thể nhận dạng cá nhân.
 11. Công ty không bảo đảm truy cập vào các Dịch vụ được liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn, và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của website nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Trang web và các Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và khi có sẵn, không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay ngụ ý, và bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng tuyển dụng được, sự phù hợp với mục đích, tiêu đề hay không vi phạm.
 12. Các đề mục và chú thích của Quy chế này được đưa vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện trong tham khảo và không xác định, giới hạn, giải thích hoặc mô tả dưới bất kỳ hình thức nào phạm vi và quy mô của bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này.
 13. Việc Công ty không có hành động nào đối với vi phạm của Người dùng hoặc người nào khác sẽ không cấu thành sự từ bỏ của Công ty đối với quyền hành động xử lý các vi phạm sau đó hoặc tương tự.
 14. Nếu bất kỳ quy định nào của Quy chế này được xem là vô hiệu hoặc không thể thực thi được, quy định đó sẽ bị xóa bỏ nhưng các quy định còn lại vẫn sẽ được thực thi.

II. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho Nhà tuyển dụng

a. Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:

Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.

Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản (MS Word, OpenOffice).

Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp hoặc có thể chụp trực tiếp hình ảnh mô tả việc làm khi đăng quảng cáo.

b. Đưa nội dung lên Website:

Để đưa tin bài lên Website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản trên Website

Bước 2: Đăng nhập với thông tin đã đăng ký tại Vieclamtot.com

Bước 3: Tiến hành đăng tin tuyển dụng:

+ Viết bài liên quan đến công việc (mô tả chi tiết công việc, hình ảnh, mức lương và thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng) theo đúng thông tin mà Nhà tuyển dụng muốn đăng.

+ Ban quản lý sẽ tiến hành kiểm duyệt nội dung tin đăng trong thời gian 24h kể từ khi Nhà tuyển dụng đăng tin. Những tin nào sai quy định đăng tin sẽ được phản hồi yêu cầu chỉnh sửa qua email cho thành viên. Khi nào thành viên sửa lại tin đăng theo đúng quy định,  ban quản lý  mới cho hiển thị lên Website.

2. Quy trình dành cho Người tìm việc

Khi có nhu cầu tìm việc làm trên website Việc Làm Tốt, Người tìm việc có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản (không bắt buộc) trên Vieclamtot.com hoặc Chotot.com;

Bước 2: Lựa chọn công việc mà Người tìm việc có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (điều kiện tuyển dụng, quyền lợi người làm …);

Bước 3: Nhấn vào nút “Nộp hồ sơ” và điền thông tin theo mẫu để gửi hồ sơ đến Nhà tuyển dụng hoặc Người tìm việc liên hệ trực tiếp đến Nhà tuyển dụng thông qua số điện thoại hoặc chat với nhà tuyển dụng;

Bước 4: Chờ phản hồi từ Nhà tuyển dụng.

3. Quy trình giao nhận vận chuyển

Do đặc thù Vieclamtot.com là website cho phép Nhà tuyển dụng và Người tìm việc đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân, nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dụng, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phán giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thức như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện …

4. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

a. Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các hoạt động tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa Người tìm việc và Nhà tuyển dụng sẽ được hai bên tự giải quyết với nhau.

 • Về phía Công ty, trang web có cơ chế thông báo tin quảng cáo sai sự thật. Nếu xác định được Nhà tuyển dụng có hành vi vi phạm, Công ty có quyền xử lý theo Quy chế này.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

b. Dưới đây là quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại cụ thể:

 • Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.
 • Việc Làm Tốt và Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người tìm việc liên quan đến hoạt động tuyển dụng tại Website.
 • Khi phát sinh tranh chấp, Việc Làm Tốt đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Website và thực hiện theo các bước sau:
  Bước 1: Thành viên Người tìm việc khiếu nại về hoạt động tuyển dụng của Nhà tuyển dụng qua email: [email protected], Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến ban quản lý.
  Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên Người tìm việc, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Website sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người tìm việc để giải quyết tranh chấp đó.
  Bước 3:
  Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Website thì ban quản  lý sẽ yêu cầu Người tìm việc đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

c. Người tìm việc gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty TNHH Chợ Tốt

Địa chỉ: Phòng 1808, Tầng 18, Mê Linh Point Tower, Số 2 đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19003003

Email: [email protected]

III. Quy trình thanh toán

1. Quy trình thanh toán đối với Nhà tuyển dụng và Người tìm việc: Hai bên tự thoả thuận,  Công ty không can thiệp vào quy trình thanh toán giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc.

2. Quy trình thanh toán đối với đối tác và Sàn TMĐT Việc làm tốt như sau:

Website Vieclamtot.com bán các gói dịch vụ cho các Nhà tuyển dụng cần tuyển dụng nhân sự và thu phí cụ thể theo bảng giá được niêm yết tại website tùy từng thời điểm.

Để thanh toán, Nhà tuyển dụng lựa chọn mua trực tiếp trên website: thông qua các Thẻ ngân hàng nội địa, Thẻ quốc, Tế, Ví Momo hoặc Ví ZaloPay.

Bước 1: Nhà tuyển dụng đăng nhập vào vieclamtot.com và chọn mục Quản Lý Tin

Bước 2: Bấm vào Tuyển nhanh hơn vào tin đăng muốn quảng cáo

Bước 3: Lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của Nhà tuyển dụng

Bước 4: Lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp

Nhà tuyển dụng lựa chọn các hình thành thức thanh toán phù hợp

Gồm có các  hình thức thanh toán: Thanh toán qua Ví Momo, Ví ZaloPay, Thẻ Ngân hàng Nội địa, Thẻ Visa hoặc tại điểm giao dịch thuộc Payoo.

IV. Đảm bảo an toàn giao dịch

a. Công ty cam kết không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường giao dịch tiện lợi nhưng cũng an toàn cho Người dùng. Tuy nhiên Người dùng cần chủ động phòng ngừa bảo vệ chính mình với các lưu ý sau:

 • Nhà tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).
 • Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với Nhà tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Vieclamcom có chính xác không.
 • Trong trường hợp Nhà tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển một khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến Nhà tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Vieclamtot.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.
 • Người dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

b. Sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamtot.com xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

 • Quản lý thông tin của Việc Làm Tốt. Khi đăng ký tham gia tuyển dụng/tìm việc trên sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamtot.com, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, Email, Mật khẩu (điền theo hướng dẫn của website). Người dùng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thông điệp hoặc các thông tin nào khác dù ở dạng văn bản hay dữ liệu ở dạng khác đều được xem là đã nhận bởi Người dùng khi được nhập vào email và/hoặc số điện thoại liên lạc và/hoặc khi được gửi đến địa chỉ do Người dùng cung cấp trên Website Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt phục vụ cho mục đích đăng ký.
 • Kiểm soát giao dịch của Vieclamtot: Tin rao vặt tuyển dụng được kiểm duyệt trước khi đăng.
 • Cơ chế hỗ trợ: có mục thông báo tin quảng cáo không nghiêm túc cho Người dùng để thông báo các trường hợp lừa đảo, không đúng quy chế … để Công ty xem xét xử lý.
 • Giải pháp đảm bảo an toàn giao dịch về mặt kỹ thuật:
  + Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư có chuyên môn với kiến thức và kỹ năng hệ thống vững chắc để bảo vệ hệ thống của chúng tôi. Hạ tầng mạng được bảo vệ bởi bức tường lửa (firewall) của doanh nghiệp và các dữ liệu giao dịch được bảo mật tuyệt đối bằng biện pháp mã hóa SSL (Secure Sockets Layer: Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết với nhiều giải thuật mã hóa để mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn).

+ Website thuê hosting tại Công ty FPT Việt Nam, là một công ty có hệ thống máy chủ, hosting uy tín. Công ty đảm bảo thông tin trên website được thể hiện chính xác như những gì Nhà tuyển dụng đăng. Công ty không tích hợp chức năng thanh toán trực tiếp cho giao dịch giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc nên vấn đề bảo đảm an toàn giao dịch không quá khó.

V. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

a. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Việc Làm Tốt bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ người dùng (thành viên). Đây là các thông tin mà Việc Làm Tốt cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Việc Làm Tốt liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
 • Thông tin cá nhân người dùng được thu thập, sử dụng theo quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động Website, Quy chế riêng tư và Chính sách bảo mật thông tin cá nhân cũng như phù hợp với quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Việc Làm Tốt về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b. Phạm vi sử dụng thông tin:

Việc Làm Tốt sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Việc Làm Tốt;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Việc Làm Tốt.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Việc Làm Tốt có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên

c. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Việc Làm Tốt theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

d. Thông tin của tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Công ty TNHH Chợ Tốt

Mã số doanh nghiệp: 0312120782 được cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh vào ngày thành lập: 11/01/2013

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân:

 • Địa chỉ: Phòng 1808, Tầng 18, Mê Linh Point Tower, Số 2 đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

f. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

 • Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Việc Làm Tốt thực hiện việc này.
 • Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Việc Làm Tốt. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Việc Làm Tốt sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Email : [email protected]

g. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng:

 • Thông tin cá nhân của Người dùng trên Việc Làm Tốt được Việc Làm Tốt cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Việc Làm Tốt sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp của Việc Làm Tốt.
 • Ban quản lý Việc Làm Tốt yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Việc Làm Tốt không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

h. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng:

 • Việc Làm Tốt tiếp nhận thông tin khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng thông qua email: [email protected]
 • Khi nhận được thông tin khiếu nại của khách hàng, Việc Làm Tốt liên hệ với khách hàng để kiểm tra và xác thực thông tin, trao đổi và tìm ra phương pháp giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.

VI. Quản lý thông tin xấu

Việc Làm Tốt có bản Quy định về đăng tin được công khai tại website để người dùng biết trước khi đăng tin.

Việc Làm Tốt ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

Lưu ý những hành vi bị nghiêm cấm về hoạt động đăng tin sau đây:

 • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam;
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác;
 • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ;
 • Sử dụng các từ ngữ, hình ảnh trái với truyền thống đạo đức của Việt Nam;
 • Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được Pháp luật quy định;
 • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác;
 • Bất kỳ hành động truyền bá thông tin nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các quy định pháp luật tương ứng.

Người tìm việc và nhà tuyển dụng không được sử dụng website Việc làm tốt để đăng tin quảng cáo kinh doanh các hàng hóa theo theo quy định tại Điều 3 Thông tư 47/2014/TTBCT:

–     Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

–     Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

–     Rượu các loại;

–     Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

–     Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Tất cả mọi tin đăng và thông tin do người dùng đưa lên Việc Làm Tốt đều được Công ty kiểm soát, xét duyệt trước khi đăng để hạn chế các thông tin xấu, thông tin sai sự thật và phù hợp với các Quy chế và các Quy định đăng tin của Công Ty:

 • Kiểm duyệt tự động:
  • Công ty xây dựng hệ thống sàng lọc và nhận dạng từ khóa/hình ảnh tự động nhằm loại bỏ các tin đăng vi phạm như: tin trùng lặp nội dung/hình ảnh, …
  • Tin đăng có chứa từ khoá nghi ngờ lừa đảo sẽ được hệ thống làm nổi bật và tự động chuyển đến cho nhóm nhân viên chuyên trách có kinh nghiệm để giải quyết.
 • Kiểm duyệt bởi con người: Đối với các tin đăng đã qua bộ lọc của kiểm duyệt tự động, Nhân viên kiểm duyệt tin sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin tin đăng nhằm loại bỏ các tin đăng vi phạm quy định đăng tin của Chợ Tốt, bao gồm:
  • Tiêu đề, nội dung: Yêu cầu mô tả đầy đủ thông tin sản phẩm/dịch vụ và không được chứa các từ khóa như: tốt nhất, rẻ nhất, …
  • Hình ảnh: Rõ ràng và thể hiện được sản phẩm/dịch vụ đang cung cấp.
  • Và các nội dung khác thể hiện trong tin đăng được quy định tại từng thời điểm.

VII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Công ty cố gắng cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Người dùng. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Người dùng không thể sử dụng giao dịch được thì Người dùng thông báo cho Công ty tại địa chỉ email: [email protected].
 • Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.
 • Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc người dùng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

VIII. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website Việc Làm Tốt

a. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt

 • Có quyền kiểm tra thông tin của các Nhà tuyển dụng, đặc biệt là các thông tin về thông tin pháp lý của Nhà tuyển dụng, nội dung công việc, đặc điểm, chất lượng, mức lương của việc làm.
 • Công ty bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người dùng ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo nếu có vi phạm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Quy chế hoặc pháp luật Việt Nam.
 • Ban quản lý sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của người dùng nếu người dùng không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt liên tục trong sáu (06) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành người dùng và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt.
 • Ban quản lý có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của người dùng nếu Ban quản lý phát hiện người dùng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp người dùng tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các người dùng khác của Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của người dùng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Trong phạm vi cho phép bởi luật pháp Công ty loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện hay các điều khoản ngụ ý khác, cho dù được ngụ ý bởi đạo luật hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều khoản nào về kỹ năng, sự cẩn thận hay kịp thời của việc thực hiện.
 • Công ty không điều tra, giám sát hay kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của Các trang web Bên thứ Ba. Việc chứa và/hoặc đề cập đến các đường liên kết hay địa chỉ internet trên Trang web không hàm ý rằng Công ty ủng hộ hay tán thành các trang đó. Trong trường hợp Người dùng quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Các trang web Bên thứ Ba, Người dùng phải chịu mọi rủi ro.
 • Ban quản lý giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
 • Ban quản lý ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.
 • Ban quản lý loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 • Việc Làm Tốt yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

b. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt

 • Đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xây dựng Quy chế hoạt động, Quy định, Hướng dẫn các quy trình giao dịch … cho Người dùng.
 • Lưu giữ và cập nhật thông tin đăng ký của người dùng.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cho Người dùng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin này khi chưa được sự đồng ý của bên liên quan.
 • Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
 • Ban quản lý có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh/tuyển dụng vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Ban quản lý công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch/tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi người dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp.

IX. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Việc Làm Tốt

1. Quyền và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng trên website Việc Làm Tốt

a. Quyền của Nhà tuyển dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt

 • Nhà tuyển dụng có thể đăng tin trên trang web nếu thỏa mãn các yêu cầu của trang web đặt ra.
 • Nhà tuyển dụng có quyền tự do giao dịch với nhau các việc làm phù hợp với quy chế này, các quy định của Việc Làm Tốt và pháp luật Việt Nam hiện hành.

b. Trách nhiệm của Nhà tuyển dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt

 • Nhà tuyển dụng tham gia giao dịch trên trang web có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế. Nhà tuyển dụng phải đọc Quy chế này và các Quy định đăng tin công bố trên trang web trước khi đăng tin.
 • Bản thân Nhà tuyển dụng phải chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Trang web và/hoặc Các dịch vụ của mình. Nhà tuyển dụng phải chịu mọi rủi ro trong quá trình sử dụng Trang web và/hoặc Các dịch vụ.
 • Phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về công việc, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tuyển dụng/tìm việc trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Nhà tuyển dụng phải sử dụng Các dịch vụ theo bất kỳ luật nào có hiệu lực hiện hành tại Việt Nam.
 • Nhà tuyển dụng phải tuân theo quy trình, Quy định đăng tin, các quy định, quy chế của Công ty. Nhà tuyển dụng phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tính chính xác của Thông tin đã được đề cập.
 • Nhà tuyển dụng tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của Công ty không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà Công ty phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Quy chế này của Nhà tuyển dụng (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Nhà tuyển dụng .
 • Trong trường hợp một Người dùng có tranh chấp, khiếu nại và/hoặc hành động chống lại một hay nhiều Người tuyển dụng dùng khác, Người dùng đồng ý miễn trừ trách nhiệm của Công ty, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của Công ty tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại (thực tế và mang tính hậu quả) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.
 • Nhà tuyển dụng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Việc Làm Tốt vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Việc Làm Tốt. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Nhà tuyển dụng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Việc Làm Tốt cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Việc Làm Tốt trong Quy chế này.
 • Nhà tuyển dụng không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt.

2. Quyền và trách nhiệm của Người tìm việc trên Website Việc làm tốt

a. Quyền của Người tìm việc trên Sàn giao dịch TMĐT Việc làm tốt

 • Người tìm việc có quyền khiếu nại Nhà tuyển dụng nếu chất lượng dịch vụ không đảm bảo.
 • Người tìm việc có quyền yêu cầu cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi nếu bị Nhà tuyển dụng lừa gạt.

b. Trách nhiệm của Người tìm việc trên Sàn giao dịch TMĐT Việc làm tốt

 • Người tìm việc tham gia giao dịch trên trang web có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế. Người tìm việc phải đọc Quy chế này và các Quy định đăng tin công bố trên trang web trước khi đăng tin và sử dụng dịch vụ.
 • Người tìm việc chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp đối với toàn bộ thông tin do mình cung cấp/đăng tải lên Việc làm tốt. Trong trường hợp được Việc làm tốt yêu cầu giải trình khi có nghi ngờ, người tìm việc có nghĩa vụ chứng minh các thông tin mà mình đăng tải là phù hợp và chính xác.
 • Người tìm việc phải tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Trang web và/hoặc Các dịch vụ của mình. Người tìm việc phải chịu mọi rủi ro trong quá trình sử dụng Trang web và/hoặc Các dịch vụ.
 • Người tìm việc chỉ được sử dụng, khai thác thông tin trên Việc làm tốt cho mục đích tìm kiếm việc làm của mình.
 • Người tìm việc đảm bảo các thông tin trong Hồ sơ do mình cung cấp là trung thực, không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam và không trái với quy định nêu tại Quy chế hoạt động của Việc làm tốt.
 • Người tìm việc cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Việc Làm Tốt vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Việc Làm Tốt. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Người tìm việc cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Việc Làm Tốt cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Việc Làm Tốt trong Quy chế này.
 • Trong trường hợp một người tìm việc có tranh chấp, khiếu nại và/hoặc hành động chống lại một hay nhiều Nhà tuyển dụng khác, người tìm việc đồng ý miễn trừ trách nhiệm của Công ty, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của Công ty tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại (thực tế và mang tính hậu quả) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.

X. Điều khoản áp dụng

 • Quy chế này sẽ được quản lý bởi và hiểu theo luật pháp Việt Nam, và phải tuân theo sự phán quyết không độc quyền của tòa án Việt Nam.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa Người tìm việc và Nhà tuyển dụng sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau. Trang web có cơ chế thông báo tin quảng cáo không nghiêm túc. Nếu xác định rõ Nhà tuyển dụng có hành vi vi phạm, Công ty có quyền xử lý theo quy chế này.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.
 • Công ty có quyền chỉnh sửa, bổ sung nội dung Quy chế này bằng cách thông báo lên trang chủ của website Việc làm tốt cho tất cả người dùng sử dụng Sàn giao dịch TMĐT ít nhất 05 ngày trước khi nội dung này có hiệu lực áp dụng. Việc người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và áp dụng, đồng nghĩa với việc người dùng đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
 • Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Vieclamtot.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Vieclamtot.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Vieclamtot.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc  tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XI. Điều khoản cam kết

 • Mọi người dùng và đối tác/Nhà tuyển dụng khi sử dụng Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt làm giao dịch việc làm trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
 • Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng:

Sàn giao dịch TMĐT Việc Làm Tốt

Địa chỉ liên lạc chính thức của Việc Làm Tốt: Phòng 1808, Tầng 18, Mê Linh Point Tower, Số 2 đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

E-mail: [email protected]

Điện thoại: 19003003

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN TRỌNG TẤN

 

 

 

 

 

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi