Tôi là người bán Tôi là người mua

Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí trên Chợ Tốt

1. Các định nghĩa

 • “Chợ Tốt”: sàn giao dịch Thương mại Điện tử Chợ Tốt.
 • “Khách hàng”: cá nhân hoặc công ty sử dụng dịch vụ cung cấp bởi Chợ Tốt.
 • “Cổng thanh toán”: công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến thẻ nội địa.
 • “Ngân hàng”: tổ chức được phép thực hiện việc phát hành thẻ cho chủ thẻ sử dụng theo quy định của pháp luật.
 • “Thời gian giao dịch cho phép”: thời gian tối đa cho phép Khách hàng nhập thông tin trong quá trình giao dịch được quy định bởi Ngân hàng phát hành thẻ.
 • “Dịch vụ”: bao gồm tất cả các dịch vụ có tính phí được thực hiện trên trang chotot.com, m.chotot.com và ứng dụng Chợ Tốt. Tất cả các dịch vụ có tính phí trên Chợ Tốt đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo pháp luật hiện hành. Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023, Chợ Tốt áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

2. Các hình thức thanh toán trên Chợ Tốt

a. Các hình thức thanh toán

 • Thanh toán bằng Đồng Tốt: Khách hàng nạp tiền vào tài khoản Đồng Tốt. Sau đó sử dụng Đồng Tốt trong tài khoản để thanh toán dịch vụ có tính phí trên Chợ Tốt. Tìm hiểu thêm.
 • Thanh toán nhanh với Apple ID: Đây là phương thức thanh toán được sử dụng cho giao dịch nạp Đồng Tốt của Chợ Tốt trên ứng dụng cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS theo quy định của Apple có hiệu lực áp dụng tùy từng thời điểm. Bạn cần phải xác thực tài khoản Apple ID trên thiết bị trước khi sử dụng phương thức này để nạp Đồng Tốt vào tài khoản Chợ Tốt. Tìm hiểu thêm về Apple ID tại đây.

b. Lưu ý

 • Đối với hình thức Thanh toán nhanh với Apple ID, người dùng tự chịu trách nhiệm với các thao tác do mình thiết lập trong suốt quá trình thực hiện thanh toán bằng phương thức “Thanh toán nhanh với Apple ID”. Chợ Tốt không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bất cẩn, nhầm lẫn, không chính xác hoặc lỗi vô ý và/hoặc lỗi cố ý xuất phát từ người dùng hoặc Apple hoặc từ bên thứ ba nào khác và người dùng cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào trong những trường hợp này hoặc trường hợp tương tự. Chợ Tốt không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thiệt hại, nguy cơ thiệt hại hoặc sự bất tiện nào đối với người dùng xuất phát từ việc thay đổi quy định, chính sách của Apple.

3. Quy trình giao dịch

a. Thanh toán cho dịch vụ trên Chợ Tốt

Sau khi chọn dịch vụ muốn mua, Khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng Đồng Tốt.

Sau đó, hệ thống sẽ kiểm tra số dư tài khoản Đồng Tốt của Khách hàng. Có hai trường hợp xảy ra:

Nếu Khách hàng có đủ ĐT trong tài khoản: hệ thống sẽ tiến hành thanh toán bằng Đồng Tốt và xếp lịch thực hiện dịch vụ cho tin đăng.

Nếu Khách hàng không có đủ ĐT trong tài khoản cho giao dịch tương ứng, Khách hàng có thể tiến hành nạp ĐT vào tài khoản. Hệ thống sẽ tự động tiến hành thanh toán cho giỏ hàng và lên lịch thực hiện dịch vụ cho tin đăng.

Tìm hiểu thêm về thanh toán bằng Đồng Tốt tại đây.

 • Thanh toán thành công:
  • Đối với thanh toán bằng Đồng Tốt, thanh toán giữa Chợ Tốt và Khách hàng được ghi nhận là thành công khi Chợ Tốt thực hiện trừ Đồng Tốt trong tài khoản của Khách hàng.
 • Với những tin đăng đã được xác nhận thanh toán thành công, hệ thống của Chợ Tốt sẽ tự động xếp lịch thực hiện dịch vụ và sẽ hiển thị thông báo về thời gian bắt đầu và kết thúc dịch vụ dưới dạng “ngày…tháng…năm… …giờ…phút” trong trang “Chi Tiết Đơn Hàng” trong mục “Lịch Sử Giao Dịch”.
 • Vào đúng thời gian ghi trong “Chi Tiết Đơn Hàng”, hệ thống của Chợ Tốt sẽ thực hiện dịch vụ cho Khách hàng. Trạng thái của tin đã được thực hiện dịch vụ sẽ đươc thể hiện bằng thông báo đã thực hiện dịch vụ dưới dạng “ngày…tháng…năm… …giờ…phút” tại trang “Chi Tiết Đơn Hàng” trong trang “Lịch Sử Giao Dịch”.
 • Thời gian bắt đầu dịch vụ được hiển thị sau khi thanh toán thành công chỉ là thời gian dự tính. Tuỳ vào từng giao dịch cụ thể, thời gian này thực sự thực hiện giao dịch có thể khác so với thời gian dự tính. Để kiểm tra chính xác thời gian dịch vụ được thực hiện, vui lòng kiểm tra “Lịch Sử Giao Dịch” sau khi dịch vụ được thực hiện.

b. Lưu ý

 • Đối với thanh toán bằng Đồng Tốt: 

Vui lòng xem chi tiết các quy định về sử dụng Đồng Tốt tại đây.

4. Các loại dịch vụ tính phí trên Chợ Tốt

a. Dịch vụ đẩy tin

Có nhiều loại dịch vụ Đẩy tin với các mức giá khác nhau:

 • Đẩy tin 1 ngày: tin đăng hợp lệ sẽ được hệ thống sắp xếp đẩy lên trang đầu 1 lần duy nhất trong khoảng vài phút đến vài chục phút sau khi thanh toán thành công. Mức giá khác nhau cho dịch vụ đẩy tin 1 lần tuỳ theo chuyên mục của tin đăng và phương thức thanh toán, dao động từ 5.000đ/lượt đẩy tin đến 30.000đ/lượt đẩy tin.
 • Gói Đẩy tin 3 ngày: gồm 3 lượt Đẩy tin trong 3 ngày liên tiếp trong 1 gói. Tin đăng hợp lệ sẽ được hệ thống sắp xếp đẩy lên trang đầu lần 1 trong khoảng vài phút đến vài chục phút sau khi thanh toán thành công. Khoảng 24 giờ sau lần đẩy tin đầu tiên, hệ thống sẽ tự động đẩy tin lần thứ 2, và 24 giờ sau lần đẩy thứ 2, hệ thống sẽ tự động đẩy tin lần thứ 3. Mức giá khác nhau cho dịch vụ gói Đẩy tin 3 ngày tuỳ theo chuyên mục của tin đăng, dao động từ 14.000đ/gói đẩy tin đến 86.000đ/gói đẩy tin.
 • Gói Đẩy tin 7 ngày: gồm 7 lượt Đẩy tin trong 7 ngày liên tiếp trong 1 gói. Tin đăng hợp lệ sẽ được hệ thống sắp xếp đẩy lên trang đầu lần 1 trong khoảng vài phút đến vài chục phút sau khi thanh toán thành công. Khoảng 24 giờ sau lần đẩy tin đầu tiên, hệ thống sẽ tự động đẩy tin lần thứ 2, và 24 giờ sau lần đẩy thứ 2, hệ thống sẽ tự động đẩy tin lần thứ 3, tượng tự như vậy cho đến lần đẩy tin thứ 7. Mức giá khác nhau cho dịch vụ gói Đẩy tin 7 ngày tuỳ theo chuyên mục của tin đăng, dao động từ 32.000đ/gói đẩy tin đến 189.000đ/gói đẩy tin.
 • Gói Đẩy tin hẹn giờ: gồm nhiều lần đẩy tin lên trang đầu, trong đó người dùng được tùy chọn số lần đẩy tin từ 8 lần (trong 1 ngày hoặc nhiều ngày) đến không giới hạn trong một gói. Giá của một lượt đẩy trong Gói Đẩy Tin bằng với giá của dịch vụ “Đẩy Tin 1 ngày” trong cùng chuyên mục.

Vui lòng xem chi tiết về giá của Dịch Vụ Đẩy Tin tại đây.

Lưu ý:

 • Để bảo đảm tính công bằng và hiệu quả cho tất cả người dùng, Chợ Tốt có quyền giới hạn số lượt “Đẩy tin” mà một Khách hàng có thể mua trong một đơn hàng hay trong một ngày mà không cần thông báo trước (quy định cụ thể trên chotot.com), và thời gian mỗi tin đăng được xếp lịch đẩy sẽ do hệ thống của Chợ Tốt quyết định.
 • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Đẩy tin” mà không cần thông báo trước.
 • Chợ Tốt có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Đẩy tin” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Chợ Tốt.
 • Với phương thức thanh toán bằng Đồng Tốt, Khách hàng có thể mua được tất cả các loại dịch vụ Đẩy tin của Chợ Tốt hoặc mua cùng một lúc nhiều lượt đẩy tin cho các tin đăng hợp lệ khác nhau.
 • Trong trường hợp đang thực hiện dịch vụ, vì một lý do nào đó Khách hàng tiến hành ẩn tin, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Khi Khách hàng cho hiện lại tin đã ẩn này, dịch vụ cũng sẽ không được tiếp tục.

b. Dịch vụ Nhãn Nổi Bật (Đã ngừng cung cấp. Tìm hiểu thêm)

 • Thời gian gắn nhãn là 7 ngày kể từ khi xác nhận giao dịch thành công. Bảng giá Nhãn nổi bật sẽ thay đổi tuỳ theo từng chuyên mục, vui lòng xem chi tiết tại đây.
 • Nhãn nổi bật sẽ được gắn nhãn “Hot” và hiển thị ở vị trí bên góc phải hoặc trái của tin đăng.
 • Để làm nổi bật tin đăng trên trang tìm kiếm của Chợ Tốt, Khách hàng có thể mua các nhãn để gắn lên tin đăng. Hiện tại, trên một tin đăng, khách hàng có thể gắn tối đa 3 nhãn cho tin ở các vị trí khác nhau.
 • Khách hàng có thể mua nhiều nhãn cho cùng một tin đăng hoặc nhiều nhãn cho các tin đăng khác nhau. Số lượng tin đăng được mua nhãn không hạn chế.
 • Nếu Khách hàng mua nhiều hơn một nhãn nổi bật ở các vị trí khác nhau cho cùng một tin đăng, thời gian bắt đầu dịch vụ cho mỗi nhãn sẽ được hệ thống ghi nhận và xếp lịch sau giao dịch thanh toán thành công của mỗi nhãn. Nếu các nhãn mua tại cùng một thời điểm (trong cùng một giao dịch), thì thời gian thực hiện gắn nhãn sẽ giống nhau.
 • Trong một giỏ hàng, khách hàng chỉ có thể mua một nhãn nổi bật cho một vị trí cho một tin đăng. Nếu trong thời gian tin đăng này đang được gắn nhãn, Khách hàng muốn mua nhãn tương tự cho cùng một vị trí cho tin đăng này, hệ thống sẽ xếp lịch để nhãn được gắn sau khi giao dịch trước đó kết thúc. Ví dụ: khi Khách hàng mua nhãn “Hot” (vị trí 3) cho tin đăng 1 vào ngày 01/04, nhãn sẽ được hiển thị từ ngày 01/04 đến 07/04. Ngày 03/04, Khách hàng mua thêm nhãn “Hot” cho tin đăng 1, nhãn sẽ được xếp lịch hiển thị từ ngày 08/04 đến ngày 14/04. Như vậy, nhãn “Hot” sẽ hiển thị trên tin 1 từ ngày 01/04 đến ngày 14/04.

Lưu ý

  • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Nhãn nổi bật” mà không cần thông báo trước.
  • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi thời gian hiển thị cho mỗi dịch vụ “Nhãn nổi bật” mà không cần thông báo trước.
  • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi giao diện và nội dung của Nhãn Nổi bật mà không cần thông báo trước.
  • Chợ Tốt có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Nhãn nổi bật” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Chợ Tốt.

c. Dịch vụ Tin Ưu Tiên

 • Tin Ưu Tiên là tin được hiển thị tại những vị trí đầu tiên trên Trang tìm kiếm của Chợ Tốt, khác nhau theo từng nền tảng sau:
  • Giao diện web trên máy tính: Được hiển thị tại 1 trong 5 vị trí đầu tiên trên Trang tìm kiếm 1 (tối đa 5 vị trí Tin Ưu Tiên) và Trang tìm kiếm 2 (tối đa 5 vị trí Tin Ưu Tiên) của Chợ Tốt.
  • Giao diện web trên điện thoại:
  • Ứng dụng: Được hiển thị tại 1 trong 5 vị trí đầu tiên trên Trang tìm kiếm của Chợ Tốt.
 • Khách hàng mua dịch vụ “Tin Ưu Tiên” sẽ chia sẻ lượt hiển thị cùng với “Tin Ưu Tiên” từ những Khách hàng khác.
 • Tuỳ theo từng chuyên mục và khu vực, số lượng các vị trí đầu trang dành cho Tin Ưu Tiên sẽ khác nhau (từ 1 vị trí, 2 vị trí đến 5 vị trí) và số lượng trang hiển thị Tin Ưu Tiên cũng sẽ khác nhau (trang 1 hoặc trang 2). Trong trường hợp có 10 vị trí Tin Ưu Tiên hiển thị ở trang 1 và trang 2 (5 vị trí mỗi trang), các tin đăng đang được thực hiện dịch vụ sẽ chia sẻ lượt hiển thị và xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 10 vị trí ở 2 trang này.

Ví dụ: Nếu người dùng chọn chuyên mục Điện thoại di động và khu vực Hồ Chí Minh, số lượng vị trí đầu dành Tin Ưu Tiên là 5 ở trang 1 và 5 ở trang 2. Khi đó, các tin đăng mua dịch vụ Tin Ưu Tiên trong chuyên mục này ở TP Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ lượt hiển thị và xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 10 vị trí này.

 • Để đảm bảo tính hiệu quả của “Tin Ưu Tiên”, Chợ Tốt sẽ giới hạn số lượng “Tin Ưu Tiên” ở mỗi phân khúc chuyên mục nhỏ và tỉnh/thành. Khách hàng có thể đặt mua trước “Tin Ưu Tiên” để hệ thống sắp xếp thực hiện dịch vụ. Tin đăng mua dịch vụ trước sẽ được xếp lịch thực hiện dịch vụ trước. Khách hàng thanh toán theo LƯU Ý bên dưới để dịch vụ được thực hiện theo lịch đã sắp xếp.
 • “Tin Ưu Tiên” sẽ được hiển thị theo chuyên mục nhỏ và tỉnh/thành, phụ thuộc vào bộ lọc hiện tại của người dùng Chợ Tốt.

Ví dụ: Nếu người dùng đang  lựa chọn chuyên mục “Xe Máy” ở “TP. Hồ Chí Minh”, chỉ những tin đăng xe máy ở TP. HCM mới được hiển thị đến với người dùng này.

 • Đối với trường hợp người dùng lựa chọn “Tất cả danh mục” thì tất cả Tin Ưu Tiên ở các danh mục đó sẽ được thay phiên hiển thị. Tương tự, nếu người dùng lựa chọn khu vực “Toàn quốc”, thì tất cả Tin Ưu Tiên ở các tỉnh thành sẽ được thay phiên nhau hiển thị.
 • Mỗi “Tin Ưu Tiên” thanh toán thành công sẽ được hiển thị trong vòng 1 ngày , 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày (chỉ áp dụng chuyên mục Bất động sản) hoặc 7 ngày tính từ lúc tin được thực hiện dịch vụ. Khách hàng có thể mua nhiều “Tin Ưu Tiên” cho cùng một tin đăng, tuy nhiên, tại một thời điểm, mỗi tin đăng chỉ có một đơn hàng được thực hiện dịch vụ.

Ví dụ: Khách hàng mua “Tin Ưu Tiên” cho tin đăng A, dịch vụ được thực hiện từ lúc 7h sáng ngày 28/5, kết thúc lúc 7h sáng ngày 29/5. Lúc 10h sáng ngày 28/5, Khách hàng tiếp tục mua “Tin Ưu Tiên” cho tin đăng A, lần này dịch vụ sẽ được thực hiện sớm nhất là sau 7h sáng ngày 29/5 nếu vẫn còn vị trí trống. Trong trường hợp không còn vị trí trống, hệ thống sẽ xếp lịch cho dịch vụ vào vị trí trống gần nhất có thể.

 • Khách hàng có thể mua nhiều “Tin Ưu Tiên” cho các tin đăng khác nhau. Thời gian thực hiện dịch vụ sẽ phụ thuộc vào vị trí trống tại thời điểm thanh toán thành công.
 • Khách hàng có thể mua nhiều loại dịch vụ khác nhau cho cùng một tin đăng (“Đẩy Tin”, “Nhãn Nổi Bật”, “Tin Ưu Tiên”), hệ thống sẽ sắp xếp thực hiện các dịch vụ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau.  
 • Vui lòng tham khảo giá của dịch vụ Tin Ưu Tiên tại đây.

LƯU Ý:

 • Không giống dịch vụ “Đẩy Tin”, trong thời gian thực hiện dịch vụ “Tin Ưu Tiên” sẽ không có thay đổi gì về thời gian đăng tin. Về thứ tự sắp xếp, tin đăng mới hơn sẽ được sắp xếp lên đầu, tin cũ hơn sẽ trôi xuống. Khi mua dịch vụ “Đẩy Tin”, thời gian đăng tin sẽ được cập nhật mới, tin sẽ được đưa lên đầu cho đến khi có tin mới hơn được đăng.
 • Lượt hiển thị cho mỗi “Tin Ưu Tiên” không cố định, mà thay đổi dựa vào lưu lượng truy cập vào từng thời điểm. Chợ Tốt sẽ cho tin đăng mua dịch vụ lần lượt hiển thị trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày (chỉ áp dụng chuyên mục Bất động sản) hoặc 7 ngày tính từ lúc tin được thực hiện dịch vụ. Chợ Tốt không cam kết chính xác lượt hiển thị cho mỗi “Tin Ưu Tiên”.
 • Ước tính lượt hiển thị cho mỗi Tin Ưu Tiên sẽ được thông báo cho Khách hàng trước khi thanh toán, khi Khách hàng chọn mua dịch vụ “Tin Ưu Tiên”. Đây chỉ là số ước tính từ lịch sử truy cập của người dùng trên Chợ Tốt.
 • Hệ thống cũng sẽ hiển thị thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ. Lưu ý, đây chỉ là thời gian dự kiến, hệ thống chỉ chính thức xếp lịch thực hiện dịch vụ sau khi thanh toán thành công. Vui lòng kiểm tra “Lịch sử giao dịch” để biết được thời gian bắt đầu và kết thúc chính thức của dịch vụ.
 • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Tin Ưu Tiên” mà không cần thông báo trước.
 • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi thời gian hiển thị cho mỗi dịch vụ “Tin Ưu Tiên” mà không cần thông báo trước.
 • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi giao diện của “Tin Ưu Tiên” mà không cần thông báo trước.
 • Chợ Tốt có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Tin Ưu Tiên” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Chợ Tốt.
 • Trong trường hợp đang thực hiện dịch vụ, vì một lý do nào đó Khách hàng tiến hành ẩn tin, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Khi Khách hàng cho hiện lại tin đã ẩn này, dịch vụ cũng sẽ không được tiếp tục.

d. Dịch vụ Tin Đặc Biệt (Đã ngừng cung cấp. Tìm hiểu thêm)

 • Tin Đặc Biệt là tin được hiển thị tại vị trí trên cùng của trang tìm kiếm (phía dưới công cụ tìm kiếm) ở tất cả các trang tìm kiếm của Chợ Tốt trên tất cả các phiên bản máy tính, điện thoại di động và ứng dụng. Ngoài ra, với phiên bản di động và ứng dụng, Tin Đặc Biệt còn xuất hiện ở các vị trí 30, 60, 90… trên danh mục tin đăng. Khi hiển thị, Tin Đặc Biệt nằm trong khung tách riêng với các tin đăng khác (Tin Ưu Tiên, tin bình thường) trên trang tìm kiếm. Khách hàng mua dịch vụ “Tin Đặc Biệt” sẽ chia sẻ lượt hiển thị với “Tin Đặc Biệt” từ những khách hàng khác mua cùng dịch vụ.
 • Có 5 vị trí dành cho “Tin Đặc Biệt” trên cùng của trang tìm kiếm. Các tin đăng mua dịch vụ sẽ chia sẻ lượt hiển thị và xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 5 vị trí này.

Ví dụ: Nếu người bán đăng tin ở chuyên mục Điện thoại di động và khu vực Hồ Chí Minh, số lượng tin đăng mua dịch vụ “Tin Đặc Biệt” ở chuyên mục/khu vực này là 10 thì 10 tin đăng này sẽ lần lượt chia sẻ lượt hiển thị ở 5 vị trí cho “Tin Đặc Biệt”, các tin sẽ được chọn hiển thị ngẫu nhiên ở một trong 5 vị trí.

  • Để đảm bảo tính hiệu quả của “Tin Đặc Biệt”, Chợ Tốt sẽ giới hạn số lượng “Tin Đặc Biệt” ở mỗi phân khúc danh mục và tỉnh/thành. Để tránh nghi ngờ, tỉnh/thành được hiểu là khu vực được lựa chọn đăng tin trong số danh mục lựa chọn khu vực trên chotot.com. Khi khách hàng đặt mua “Tin Đặc Biệt”, hệ thống sẽ sắp xếp thời gian thực hiện dịch vụ theo thứ tự ưu tiên: tin đăng mua dịch vụ trước sẽ được xếp lịch thị hiện dịch vụ trước. Thời gian gần nhất có vị trí trống để có thể thực hiện dịch vụ sẽ được hiển thị cho khách hàng khi đặt mua. Khách hàng thanh toán theo LƯU Ý bên dưới để dịch vụ được thực hiện theo lịch đã sắp xếp.
 • “Tin Đặc Biệt” sẽ được hiển thị theo danh mục và tỉnh/thành, phụ thuộc vào bộ lọc hiện tại của người dùng Chợ Tốt.

Ví dụ: Nếu người mua đang lựa chọn chuyên mục “Xe Máy” ở “TP. Hồ Chí Minh”, chỉ những tin đăng xe máy ở TP. HCM mua dịch vụ “Tin Đặc Biệt” mới được hiển thị đến với người mua này.

 • Đối với trường hợp người mua lựa chọn “Tất cả danh mục” thì tất cả Tin Đặc Biệt ở các danh mục đó sẽ được thay phiên hiển thị. Tương tự, nếu người mua lựa chọn khu vực “Toàn quốc”, thì tất cả Tin Đặc Biệt ở các tỉnh thành sẽ được thay phiên nhau hiển thị.
 • Mỗi “Tin Đặc Biệt” thanh toán thành công sẽ được hiển thị trong vòng 1 ngày , 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày (chỉ áp dụng chuyên mục Bất động sản) hoặc 7 ngày tính từ lúc tin được thực hiện dịch vụ. Khách hàng có thể mua nhiều “Tin Đặc Biệt” cho cùng một tin đăng thông qua nhiều đơn hàng, tuy nhiên, tại một thời điểm, chỉ có một đơn hàng được thực hiện dịch vụ.

Ví dụ: Khách hàng mua “Tin Đặc Biệt” cho tin đăng A, dịch vụ được thực hiện từ lúc 7h sáng ngày 28/5, kết thúc lúc 7h sáng ngày 29/5. Lúc 10h sáng ngày 28/5, Khách hàng tiếp tục mua “Tin Đặc Biệt” cho tin đăng A, lần này dịch vụ sẽ được thực hiện sớm nhất là sau 7h sáng ngày 29/5 nếu vẫn còn vị trí trống. Trong trường hợp không còn vị trí trống, hệ thống sẽ xếp lịch cho dịch vụ vào vị trí trống gần nhất có thể.

  • Dịch vụ “Tin Đặc Biệt” được áp dụng cho tất cả các chuyên mục, trừ chuyên mục “Bất Động Sản – Dự Án Mới”.
  • Khách hàng có thể mua nhiều “Tin Đặc Biệt” cho các tin đăng khác nhau. Thời gian thực hiện dịch vụ sẽ phụ thuộc vào vị trí trống tại thời điểm thanh toán thành công.
  • Khách hàng có thể mua nhiều loại dịch vụ khác nhau cho cùng một tin đăng (“Đẩy Tin”, “Nhãn Nổi Bật”, “Tin Ưu Tiên”, “Tin Đặc Biệt”), hệ thống sẽ sắp xếp thực hiện các dịch vụ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau.  

Vui lòng tham khảo giá của dịch vụ Tin Đặc Biệt tại đây.

LƯU Ý:

  • Không giống dịch vụ “Đẩy Tin”, trong thời gian thực hiện dịch vụ “Tin Đặc Biệt” sẽ không có thay đổi gì về thời gian đăng tin. Cụ thể, khi mua dịch vụ Tin Đặc Biệt, thời gian đăng tin sẽ không được cập nhật mới. Do đó, vị trí của tin trong danh mục tin đăng vẫn giữ nguyên như cũ, các tin đăng mới hơn được sắp xếp lên đầu và tin cũ hơn trôi xuống. Khi mua dịch vụ “Đẩy Tin”, thời gian đăng tin sẽ được cập nhật mới, tin sẽ được đưa lên đầu cho đến khi có tin mới hơn được đăng.
  • Lượt hiển thị cho mỗi “Tin Đặc Biệt” không cố định, mà thay đổi dựa vào lưu lượng truy cập vào từng thời điểm. Chợ Tốt sẽ cho tin đăng mua dịch vụ lần lượt hiển thị trong 24 giờ, Chợ Tốt không cam kết chính xác lượt hiển thị cũng như thời điểm hiển thị cho mỗi “Tin Đặc Biệt”.
  • Hệ thống cũng sẽ hiển thị thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ. Lưu ý, đây chỉ là thời gian dự kiến, hệ thống chỉ chính thức xếp lịch thực hiện dịch vụ sau khi thanh toán thành công. Vui lòng kiểm tra “Lịch sử giao dịch” để biết được thời gian bắt đầu và kết thúc chính thức của dịch vụ.
  • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Tin Đặc Biệt” mà không cần thông báo trước.
  • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi thời gian hiển thị cho mỗi dịch vụ “Tin Đặc Biệt” mà không cần thông báo trước.
  • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi giao diện của “Tin Đặc Biệt” mà không cần thông báo trước.
 • Chợ Tốt có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Tin Đặc Biệt” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Chợ Tốt.

Trong trường hợp sau khi khách hàng thanh toán thành công, sau đó tin đang được chờ xếp lịch thực hiện dịch vụ/đang được thực hiện dịch vụ, vì một lý do nào đó tin đăng bị ẩn đi, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Khi Khách hàng cho hiện lại tin đã ẩn này, dịch vụ cũng sẽ không được tiếp tục.

e. Các loại dịch vụ khác

Xem chi tiết các loại dịch vụ khác tại đây.

5. Hỗ trợ và xử lý khiếu nại

 • Để quá trình hỗ trợ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, Khách hàng vui lòng cung cấp cho nhân viên hỗ trợ cụ thể trường hợp của mình cùng với thông tin về tài khoản trên website Chợ Tốt (số điện thoại, email đăng ký), mã đơn hàng trên hoá đơn gửi qua email, thời gian thực hiện giao dịch, bằng chứng về việc thực hiện giao dịch thành công, v.v. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của mục Quy chế riêng tư thuộc Quy chế đã công bố trên website Chợ Tốt.
 • Chợ Tốt cam kết email [email protected]n hoạt động 24/24 để hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng cho Khách hàng. Mọi trường hợp khiếu nại sẽ được phản hồi trong vòng 48 tiếng kể từ lúc nhận được yêu cầu của Khách hàng.
 • Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán và dịch vụ đã được thực hiện, nếu nhân viên Bộ phận kiểm duyệt tin nhận thấy tin đăng của Khách hàng vi phạm Quy định đăng tin tại Chợ Tốt. Chợ Tốt có quyền từ chối đăng tin và không cung cấp dịch vụ (vui lòng xem Quy định đăng tin).

6. Quy định hoàn trả phí thanh toán

Trong trường hợp bạn đã thanh toán phí đăng tin hoặc thanh toán các dịch vụ nâng cao (Đẩy tinTin Ưu TiênNhãn Nổi BậtTin Đặc Biệt, …) nhưng tin đăng của bạn bị từ chối ngay từ lần duyệt tin đầu tiên do không đủ điều kiện để hiển thị lên trang Chợ Tốt, phí đăng tin/dịch vụ nâng cao này sẽ được hoàn trả vào Tài khoản Đồng Tốt của bạn theo quy định như sau:

 • Việc hoàn phí chỉ áp dụng cho tin đăng có thu phí và bị từ chối ngay từ lần duyệt tin đầu tiên trong các chuyên mục nhỏ có thu phí theo quy định. Tìm hiểu thêm.
 • Việc hoàn phí chỉ áp dụng cho các tin đăng có thanh toán dịch vụ nâng cao (Đẩy tinTin Ưu TiênNhãn Nổi Bật, Tin Đặc Biệt, …) và bị từ chối ngay từ lần duyệt tin đầu tiên.
 • Phí đăng tin/dịch vụ nâng cao sẽ được chuyển đổi sang đơn vị Đồng Tốt và được hoàn trả vào Tài Khoản Đồng Tốt của bạn trong vòng vài phút kể từ lúc bạn nhận được thông báo tin đăng bị từ chối. Tìm hiểu thêm về Quy định đăng tinTài Khoản Đồng Tốt.
 • Mức phí hoàn trả sẽ bằng đúng với số tiền bạn đã thanh toán cho phí đăng tin/dịch vụ nâng cao.

Ví dụ: Bạn trả 15.000 VNĐ để thanh toán cho tin đăng bán Xe AirBlade, tuy nhiên tin đăng của bạn bị từ chối do chưa đủ điều kiện để hiển thị lên trang Chợ Tốt. Khi đó, phí đăng tin này sẽ được hoàn trả vào Tài Khoản Đồng Tốt Chính của bạn và số dư trong Tài Khoản này sẽ tăng thêm 15.000 Đồng Tốt.

 • Phí đăng tin/dịch vụ nâng cao sẽ không được hoàn trả hoặc chuyển đổi sang tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Thông báo và thông tin hoàn phí chi tiết sẽ được gửi đến địa chỉ email (đã đăng ký hợp lệ) của bạn.

Nếu bạn vẫn chưa được hoàn trả phí đăng tin/dịch vụ nâng cao sau vài phút kể từ lúc bạn nhận được thông báo, vui lòng cung cấp thông tin tin đăng đã trả phí (Số điện thoại & Tiêu đề tin đăng, Thời gian thanh toán, Phương thức thanh toán) và gửi cho bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được hỗ trợ:

Lưu ý:

 • Bạn có thể sử dụng mức phí được hoàn trả trong Tài Khoản Đồng Tốt để tiếp tục mua các dịch vụ nâng cao của Chợ Tốt (Đẩy tinTin Ưu TiênNhãn Nổi BậtTin Đặc Biệt, …)
 • Trường hợp bạn sử dụng Đồng Tốt để thanh toán phí đăng tin/dịch vụ nâng cao và tin đăng bị từ chối, phí đăng tin/dịch vụ nâng cao sẽ được hoàn trả và Đồng Tốt được lấy ra từ tài khoản nào sẽ được hoàn trả vào tài khoản tương ứng.

Ví dụ: Bạn trả 15.000 Đồng Tốt (10.000 Đồng Tốt từ Tài khoản chính, 5.000 Đồng Tốt từ Tài khoản khuyến mãi) để thanh toán cho tin đăng bán xe máy và tin đăng bị từ chối. Sau vài phút, phí đăng tin sẽ được hoàn trả, số dư của Tài khoản Đồng Tốt Chính của bạn sẽ được cộng thêm 10.000 Đồng Tốt, số dư của Tài khoản Đồng Tốt Khuyến mãi của bạn sẽ được cộng thêm 5.000 Đồng Tốt.

 • Số tiền trong Tài Khoản Khuyến Mãi Đồng Tốt chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày được nạp. Tìm hiểu thêm về Tài Khoản Khuyến Mãi Đồng Tốt.

7. Quyền và nghĩa vụ của Chợ Tốt

a. Quyền của Chợ Tốt

 • Chợ Tốt không phải là đơn vị tiếp nhận trực tiếp khoản thanh toán của Khách hàng cho dịch vụ có tính phí và sẽ không bảo đảm hoàn tiền lại cho Khách hàng trong tất cả các trường hợp xảy ra.
 • Trường hợp Khách hàng đã thanh toán nhưng vì lý do nào đó Chợ Tốt chưa cung cấp được dịch vụ, Chợ Tốt sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ Khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp nêu ở Mục 5.
 • Chợ Tốt không bảo đảm hỗ trợ, hoàn tiền hoặc cung cấp dịch vụ trong tất cả các trường hợp Khách hàng vi phạm quy định của pháp luật hoặc những quy định của Ngân hàng hoặc những quy định của Cổng thanh toán liên quan đến thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng.
 • Chợ Tốt có quyền miễn trừ trách nhiệm đối với các trường hợp xảy ra tranh chấp mà nguyên nhân là do Khách hàng của Chợ Tốt đã không thực hiện việc cất giữ và bảo quản cẩn thận thẻ ngân hàng cũng như thông tin tài khoản ngân hàng của Khách hàng.
 • Chợ Tốt có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp và kiểm tra các thông tin liên quan đến giao dịch của Khách hàng (số điện thoại nhắn tin, nội dung tin nhắn, v.v).
 • Chợ Tốt bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo cho Khách hàng nếu Khách hàng này có vi phạm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Quy chế hoặc pháp luật Việt Nam.
 • Trong phạm vi cho phép bởi luật pháp, Chợ Tốt loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện hay các điều khoản ngụ ý khác, cho dù được ngụ ý bởi đạo luật hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều điều khoản nào về kỹ năng, sự cẩn thận hay kịp thời của việc thực hiện.
 • Chợ Tốt bảo lưu quyền thay đổi mức phí cho dịch vụ có tính phí, Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí  trên Chợ Tốt hoặc ngừng cung cấp dịch vụ có tính phí mà không cần thông báo trước.

b. Nghĩa vụ của Chợ Tốt

 • Thực hiện việc cung cấp dịch vụ tương ứng cho Khách hàng khi nhận được thông báo xác nhận thanh toán từ  Cổng thanh toán được nêu ở trên.
 • Nhanh chóng hỗ trợ, kiểm tra và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại từ Khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép.
 • Chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp với mục đích kiểm tra hoặc đối chiếu giao dịch.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn thông tin của Khách hàng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin này khi chưa được sự đồng ý của bên liên quan. Đồng thời cam kết không lưu trữ thông tin thẻ và/hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của Khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu cần thiết cho các hoạt động điều tra, xác minh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Không mâu thuẫn với những điều khoản nêu trên, Chợ Tốt thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục để thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có) và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

a. Quyền của Khách hàng

 • Khách hàng có quyền được cung cấp dịch vụ có tính phí nếu Khách hàng thực hiện theo đúng hướng dẫn thanh toán và tuân theo Quy chế và Quy định đăng tin của Chợ Tốt.
 • Có quyền được khiếu nại và yêu cầu phản hồi, giải quyết từ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt.
 • Có quyền yêu cầu Cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi trong mọi trường hợp tranh chấp, kiện tụng.

b. Nghĩa vụ của khách hàng

 • Đọc kỹ Quy chếQuy định đăng tin và Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí trước khi quyết định sử dụng dịch vụ có tính phí do Chợ Tốt cung cấp.
 • Tuân theo quy định của pháp luật, quy định của Nhà mạng và quy định của Ngân hàng phát hành thẻ trong quá trình thanh toán và sử dụng dịch vụ có tính phí do Chợ Tốt cung cấp.
 • Tuân theo Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí, Quy chếQuy định đăng tin của Chợ Tốt khi sử dụng dịch vụ có tính phí do Chợ Tốt cung cấp.
 • Đối với hình thức thanh toán bằng Đồng Tốt: vui lòng xem chi tiết tại đây.
 • Đối với trường hợp Khách hàng muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các dịch vụ có tính phí trên Chợ Tốt, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt qua email [email protected] trước khi thực hiện thanh toán để được tư vấn về quy định xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán trước sau đó mới yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, Chợ Tốt không bảo đảm sẽ hỗ trợ xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho trường hợp này.

9. Quy trình giải quyết tranh chấp, kiện tụng

 • Chợ Tốt cam kết phản hồi, hỗ trợ Khách hàng giải quyết các trường hợp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc cung cấp dịch vụ có tính phí như quá trình thực hiện thanh toán, quy trình giao dịch, v.v. trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép.
 • Trường hợp vượt quá thẩm quyền cho phép, mọi tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng sẽ được giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

10. Thay đổi Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí

 • Chợ Tốt bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật tất cả các mục trong Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí, thay đổi chi phí cho việc sử dụng dịch vụ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ có tính phí tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước.
 • Khách hàng được khuyến khích tham khảo Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí trước khi sử dụng dịch vụ.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi