Tôi là người bán Tôi là người mua

Thời hạn sử dụng và nguyên tắc thanh toán Đồng Tốt trong các tài khoản

1. Thời hạn sử dụng Đồng Tốt

 • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt (ĐT) trong Tài Khoản Chính (TKC): 365 ngày tính từ giao dịch Đồng Tốt cuối cùng của TKC (xem định nghĩa giao dịch bên dưới phần “Lưu ý”), trừ trường hợp khách hàng và Chợ Tốt có thỏa thuận riêng về giá trị sử dụng Đồng Tốt.

Ví dụ 1: Tài khoản của Khách hàng chưa có Đồng Tốt (Đồng Tốt = 0). Khách hàng nạp Gói 1 – 100.000 ĐT vào TKC ngày 01/05/2016, hết hạn ngày 02/05/2017. Ngày 01/06/2016, khách hàng nạp Gói 2 – 100.000 ĐT vào TKC. Khách hàng sẽ có tổng cộng 200.000 ĐT trong TKC, hết hạn 02/06/2017.

Ví dụ 2: Tài khoản của Khách hàng chưa có Đồng Tốt (Đồng Tốt = 0). Khách hàng nạp Gói 1 – 100.000 ĐT vào TKC ngày 01/07/2016, hết hạn ngày 02/07/2017. Ngày 01/08/2016, khách hàng mua gói đẩy tin 15.000 Đồng Tốt. Khi đó Khách hàng sẽ còn 85.000 ĐT trong TKC, hết hạn 02/08/2017.

 • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt (ĐT) trong Tài Khoản Khuyến mãi (TKKM): tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, thời hạn sử dụng của Đồng Tốt sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nếu không có thông báo chính thức từ Chợ Tốt, Đồng Tốt trong TKKM cần được sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày được nạp vào tài khoản. Sau 30 ngày, Đồng Tốt khuyến mãi chưa được sử dụng sẽ tự động hết hạn. Các phát sinh giao dịch trong TKKM sẽ không làm thay đổi ngày hết hạn của Đồng Tốt trong TKKM.

Ví dụ: Khách hàng được tặng Gói 1 – 50.000 ĐT vào ngày 01/04/2016 và Gói 2 – 50.000 vào ngày 15/05/2016. Trong thời gian 30 ngày, dù khách hàng sử dụng một phần hay không sử dụng Đồng Tốt trong Gói 1, vào ngày 01/05/2016, phần còn lại của Gói 1 hay toàn bộ 50.000 ĐT của Gói 1 đều sẽ hết hạn sử dụng. Tương tự, Gói 2 sẽ hết hạn vào 15/06/2016 cho dù khách hàng có sử dụng một phần hay không sử dụng Đồng Tốt trong Gói 2.

 • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt trong Tài khoản từ Hợp đồng được quy định cụ thể tại Mục “Ngày Đồng Tốt hết hạn” khi chọn “Xem Hợp Đồng” tại giao diện Hợp đồng cung cấp dịch vụ trên nền tảng Chợ Tốt hoặc Phụ lục 1 của Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Gói Nạp Đồng Tốt Theo Yêu Cầu tương ứng. Trường hợp quá thời hạn này, Khách hàng chưa sử dụng hết thì số lượng Đồng Tốt chưa sử dụng hết đó sẽ mất hiệu lực và được tự động trừ khỏi tài khoản Đồng Tốt tương ứng, trừ trường hợp có thông báo khác từ phía Chợ Tốt.
 • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt trong Tài khoản Doanh nghiệp sẽ theo thời hạn của Tài khoản Doanh nghiệp. Trường hợp quá thời hạn được cấp hạn mức sử dụng bởi Tài khoản Doanh nghiệp, Khách hàng chưa sử dụng hết thì số lượng Đồng Tốt chưa sử dụng hết đó sẽ mất hiệu lực và được tự động trừ khỏi Tài khoản Doanh nghiệp.

Lưu ý:

 • Các giao dịch Đồng Tốt bao gồm: (1) nạp tiền vào TKC/Tài khoản từ Hợp đồng; (2) sử dụng Đồng Tốt chi trả cho dịch vụ hỗ trợ của Chợ Tốt.
 • Ngày phát sinh giao dịch giữa các loại tài khoản Đồng Tốt sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ: Ngày phát sinh giao dịch Đồng Tốt trong TKKM không ảnh hưởng đến ngày hết hạn của TKC và ngược lại.
 • Trong trường hợp người dùng nhận Đồng Tốt được chuyển từ Tài khoản Doanh nghiệp (không phải hình thức cấp hạn mức), Đồng Tốt nhận được sẽ nằm ở Tài khoản Chính hoặc Tài khoản Khuyến mãi hoặc Tài khoản từ Hợp đồng, tương ứng với loại tài khoản Đồng Tốt ở Tài khoản Doanh nghiệp. Theo đó, thời hạn sử dụng Đồng Tốt sẽ theo thời hạn của Tài khoản Doanh nghiệp và Đồng Tốt này không thể gia hạn được.

 

2. Nguyên tắc thanh toán Đồng Tốt trong các tài khoản

 • Đồng Tốt (ĐT) được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ từ Chợ Tốt. Trong trường hợp số dư giữa các loại tài khoản Đồng Tốt đều lớn hơn 0, hệ thống sẽ tự động trừ ĐT theo thứ tự: Tài Khoản Khuyến mãi → Tài Khoản từ Hợp đồng  → Tài Khoản Chính. Ngoại lệ, hệ thống sẽ trừ Đồng Tốt từ “Tài khoản từ Hợp đồng” trước rồi mới đến “Tài khoản Khuyến mãi” nếu Đồng Tốt trong “Tài khoản từ Hợp đồng” có thời hạn sử dụng sớm hơn Đồng Tốt trong “Tài khoản Khuyến mãi”.

Ví dụ 1: Khách hàng có 200.000 ĐT trong TKC và 100.000 ĐT trong TKKM, khách hàng phải trả 150.000 ĐT cho dịch vụ, hệ thống sẽ trừ 100.000 ĐT từ TKKM và 50.000 ĐT từ TKC.

Ví dụ 2: Khách hàng có 60.000 ĐT trong “Tài khoản từ Hợp đồng” có thời hạn đến 15/02/2024 và 50.000 ĐT trong TKKM có thời hạn đến 01/03/2024, khách hàng phải trả 90.000 ĐT cho dịch vụ, hệ thống sẽ trừ 60.000 ĐT trong “Tài khoản từ Hợp đồng” và 30.000 ĐT từ TKKM.

 • Khi thanh toán cho các dịch vụ trên Chợ Tốt, Đồng Tốt (ĐT) trong TKKM sẽ được trừ theo phương pháp “vào trước – ra trước”. Hệ thống sẽ tự động trừ Đồng Tốt được nạp vào TKKM đầu tiên, rồi mới đến những Đồng Tốt được nạp sau đó.

Ví dụ: Ngày 01/4/2016, khách hàng nạp Gói 1 – 50.000 ĐT vào TKKM và ngày 05/04/2016 nạp Gói 2 – 100.000 ĐT vào TKKM. Ngày 15/04/2016, khách hàng mua gói đẩy tin, ĐT từ Gói 1 sẽ được trừ trước, trong trường hợp giá trị của gói đẩy tin lớn hơn 50.000 ĐT, hệ thống sẽ tiếp tục trừ ĐT ở Gói 2.

 • Khi thanh toán cho các dịch vụ trên Chợ Tốt, Đồng Tốt (ĐT) trong “Tài khoản từ Hợp đồng” sẽ được trừ theo thứ tự gói hợp đồng có thời gian hết hạn gần nhất.

Ví dụ: Ngày 01/04/2024, khách hàng nạp Gói hợp đồng 1 – 100.000 ĐT có thời hạn theo hợp đồng đến 30/04/2024 và ngày 05/04/2024 nạp Gói hợp đồng 2 – 50.000 ĐT có thời hạn theo hợp đồng đến 15/04/2024. Ngày 07/04/2024, khách hàng mua gói đẩy tin, ĐT từ Gói hợp đồng 2 sẽ được trừ trước, trong trường hợp giá trị của gói đẩy tin lớn hơn 50.000 ĐT, hệ thống sẽ tiếp tục trừ ĐT ở Gói hợp đồng 1.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi