Tôi là người bán Tôi là người mua

Thời hạn sử dụng và nguyên tắc thanh toán Đồng Tốt trong các tài khoản

1. Thời hạn sử dụng Đồng Tốt

 • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt (ĐT) trong Tài Khoản Chính (TKC): 365 ngày tính từ giao dịch Đồng Tốt cuối cùng của TKC (xem định nghĩa giao dịch bên dưới phần “Lưu ý”), trừ trường hợp khách hàng và Chợ Tốt có thỏa thuận riêng về giá trị sử dụng Đồng Tốt.

Ví dụ 1: Tài khoản của Khách hàng chưa có Đồng Tốt (Đồng Tốt = 0). Khách hàng nạp Gói 1 – 100.000 ĐT vào TKC ngày 1/5/2016, hết hạn ngày 2/5/2017. Ngày 1/6/2016, khách hàng nạp Gói 2 – 100.000 ĐT vào TKC. Khách hàng sẽ có tổng cộng 200.000 ĐT trong TKC, hết hạn 2/6/2017.

Ví dụ 2: Tài khoản của Khách hàng chưa có Đồng Tốt (Đồng Tốt = 0). Khách hàng nạp Gói 1 – 100.000 ĐT vào TKC ngày 1/7/2016, hết hạn ngày 2/7/2017. Ngày 1/8/2016, khách hàng mua gói đẩy tin 15.000 Đồng Tốt. Khi đó Khách hàng sẽ còn 85.000 ĐT trong TKC, hết hạn 2/8/2017.

 • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt (ĐT) trong Tài Khoản Khuyến Mãi (TKKM): tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, thời hạn sử dụng của Đồng Tốt sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nếu không có thông báo chính thức từ Chợ Tốt, Đồng Tốt trong TKKM cần được sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày được nạp vào tài khoản. Sau 30 ngày, Đồng Tốt khuyến mãi chưa được sử dụng sẽ tự động hết hạn. Các phát sinh giao dịch trong TKKM sẽ không làm thay đổi ngày hết hạn của Đồng Tốt trong TKKM.

Ví dụ: Khách hàng được tặng Gói 1 – 50.000 ĐT vào ngày 1/4/2016 và Gói 2 – 50.000 vào ngày 15/5/2016. Trong thời gian 30 ngày, dù khách hàng sử dụng một phần hay không sử dụng Đồng Tốt trong Gói 1, vào ngày 1/5/2016, phần còn lại của Gói 1 hay toàn bộ 50.000 Đồng Tốt của Gói 1 đều sẽ hết hạn sử dụng. Tương tự, Gói 2 sẽ hết hạn vào 15/6/2016 cho dù khách hàng có sử dụng một phần hay không sử dụng Đồng Tốt trong Gói 2.

Lưu ý:

 • Các giao dịch Đồng Tốt bao gồm: (1) nạp tiền vào TKC; (2) sử dụng Đồng Tốt chi trả cho dịch vụ hỗ trợ của Chợ Tốt.
 • Ngày phát sinh giao dịch của TKC và TKKM sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngày phát sinh giao dịch Đồng Tốt trong TKKM không ảnh hưởng đến ngày hết hạn của TKC và ngược lại.

2. Nguyên tắc thanh toán Đồng Tốt trong các tài khoản

 • Đồng Tốt (ĐT) được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ từ Chợ Tốt. Trong trường hợp số dư ở Tài Khoản Chính (TKC) và Tài Khoản Khuyến Mại (TKKM) đều lớn hơn 0, hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ Tài Khoản Khuyến Mại trước rồi mới đến Tài Khoản Chính.

Ví dụ: Khách hàng có 200.000 ĐT trong TKC và 100.000 ĐT trong TKKM, khách hàng phải trả 150.000 ĐT cho dịch vụ, hệ thống sẽ trừ 100.000 ĐT từ TKKM và 50.000 ĐT từ TKC.

 • Khi thanh toán cho các dịch vụ trên Chợ Tốt, Đồng Tốt (ĐT) trong TKKM sẽ được trừ theo phương pháp “vào trước – ra trước”. Hệ thống sẽ tự động trừ Đồng Tốt được nạp vào TKKM đầu tiên, rồi mới đến những Đồng Tốt được nạp sau đó.

Ví dụ: Ngày 1/4/2016, khách hàng nạp Gói 1 – 50.000 ĐT vào TKKM và ngày 5/4/2016 nạp Gói 2 – 100.000 ĐT vào TKKM. Ngày 15/4/2016, khách hàng mua gói đẩy tin, tiền từ Gói 1 sẽ được trừ trước, trong trường hợp giá trị của gói đẩy tin lớn hơn 50.000 ĐT, hệ thống sẽ tiếp tục trừ ĐT ở Gói 2.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi